Hayvancılık Yatırımlarına Hibe Desteği Geliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın koyun-keçi işletme ve damızlık erkek hayvan alımı yatırımlarına hibe desteği verilmesiyle ilgili tebliği yürürlüğe girdi. Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde, koyun-keçi işletme ve damızlık erkek hayvan alımı yatırımlarına hibe desteği verilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının konuya ilişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, damızlık sığır ve koyun-keçi işletme projelerinde yer alan inşaat yatırımı konusunda, belirlenen üst sınır dahilinde gerçekleşme tutarının yüzde 50’si kadar hibe desteği sağlanacak. Bu destekleme ahır-ağıl tadilatı veya yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağılları kapsayacak.

Hibe desteği, projede yer alan damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda ise belirlenen üst sınır dahilinde hayvan alım tutarının yüzde 80’i kadar uygulanacak. Söz konusu destekleme damızlık boğa, damızlık koç-teke alımına yönelik olacak.

İnşaat yatırımı ile damızlık koç-teke alımı yatırım konusu, DAP, GAP, KOP ve DOKAP kapsamındaki illerde uygulanacak. Damızlık boğa alımı yatırım konusu ise DAP, GAP ile DOKAP’taki illeri kapsayacak.

Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve belirlenen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanacak.

İnşaat işleri ile damızlık boğa, koç ve tekelerin satın alınarak işletmeye konulması, başvurunun onaylanıp yatırımcıya tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde tamamlanacak. Yatırımın belirlenen sürede tamamlanamaması halinde il proje değerlendirme komisyonunun görüşü doğrultusunda merkez proje değerlendirme komisyonunca yatırımcıya, toplam 6 ayı geçmemek üzere ek süre verilebilecek.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilecek ve bu yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmayacak.

Hibe desteklemesinden Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 10, en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100, en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli ve başvuru tarihinden en az 1 yıl önce bu sistemlerde kayıt altına alınmış aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

Bakanlık, bölgesel farklılıkları dikkate almak kaydıyla bu şartlarda değişiklik yapabilecek.

Başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, tadilatı, damızlık boğa alımı ve damızlık koç-teke alımını gerçekleştiren yatırımcılara destekleme ödemesi yapılacak. Yatırımcılar, her bir hibe destek konusundan 1 kez yararlandırılacak.

Damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, büyükbaş işletmeleri 1 baş damızlık boğa, küçükbaş işletmeleri ise mevcut anaç koyun-keçi sayısının yüzde 5’ini aşmayacak miktarda damızlık koç-teke alımı için uygulanacak hibe desteklemesinden faydalandırılacak.

Tebliğ kapsamında inşaat yatırımı yapmak isteyenler, yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne, damızlık boğa ve koç-teke alımı hibe desteğinden yararlanmak isteyenler il/ilçe müdürlüklerine, her iki yatırımı da yapmak isteyenler ise il müdürlüğüne başvuracak. Başvurular her yıl ocak, şubat, mart aylarında alınacak.

Onaylanan yatırımların plana uygun olarak yapılıp yapılmadığı il müdürlüğünce denetlenecek.

http://www.tarimtv.gov.tr/HD8393_hayvancilik-yatirimlarina-hibe-destegi-geliyor.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.