Kooperatifler İçin Yeni Düzenleme

Kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları için faaliyet konularına göre çalışma bölgeleri ve asgari kurucu ortak sayıları ile kuruluş ve ana sözleşme değişikliği izin işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kooperatiflerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliği izin işlemleri Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce yürütülecek. Bu yetki Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde il müdürlüklerince de kullanılabilecek.

Asgari kurucu ortak sayısı ve çalışma bölgesi belirlenenler dışında kalan kooperatifler en az 7 ortak tarafından kurulacak ve ana sözleşmede belirlenebilecek bölgede faaliyet gösterecek.

Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi
Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi en az 250 tütün üreticisi gerçek kişi tarafından kurulacak. Tütün üretim ve pazarlama kooperatifi için her ilçe bir çalışma bölgesi olacak ancak tütün üretim ve pazarlama kooperatifi bulunmayan ilçede kurulacak kooperatifin çalışma bölgesi, kooperatif bulunmayan diğer sınır ilçeleri kapsayacak şekilde Bakanlıkça genişletilebilecek.

Her çalışma bölgesinde en fazla bir kooperatif kurulacak. Gerekçeli olarak talep edilmesi halinde Bakanlıkça, üretim kapasitesi, ekonomik ve sosyal şartlar göz önünde bulundurarak aynı çalışma bölgesinde birden fazla tütün üretim ve pazarlama kooperatifinin kuruluşuna izin verilebilecek.

Yenilenebilir enerji üretim kooperatifleri, aynı dağıtım bölgesi ve tarife grubunda yer alan elektrik tüketim aboneleri tarafından kurulacak.

Faaliyet konuları aynı veya birbiriyle ilgili nitelikte olan en az 7 kurucunun bir araya gelmesi şartıyla kooperatiflerce kooperatif birliği, kooperatif birliklerince ise kooperatifler merkez birliği kurulabilecek.

https://www.dunya.com/ekonomi/kooperatifler-icin-yeni-duzenleme-haberi-421047

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.