MİSYON & VİZYON

MİSYON    

Bölge şartlarına göre;  

 •Üretimin daha verimli, seri ve kaliteli biçimde yapılabilmesi için, ayrıntılı bilgi, beceri ve deneyime dayanan  çalışmalar yapmak,
•Tecrübe birikimini artırarak ayrıntılı çözümlemeler yapabilecek düzeye gelmek gerekir.   

ŞebinTürk Tarım ve Hayvancılık Haber Sitemizin amacı;

Tarımsal faaliyetlerin güncel haberleri ile Ağaçlandırma, Tarım ve Hayvancılıkla ilgili bilgiler sunarak, Bölgenin; toprak ve tohum ıslahına yüksek katma değer yaratan, kaliteli, yeterli, rekabetçi, üretici refahını yükselten, çevreye duyarlı, güvenilir, izlenebilir üretim yapan ve sanayi ile entegre olmuş bir Tarım Sektörü oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

VİZYON
 

•Çiftçilerin gelir kaynaklarının artırılarak ekonomik düzeylerinin iyileştirilmesi ile, Tarımsal alanda kalkınma sağlanmasına katkıda bulunmak,  

•Genç nüfusu çiftçiliğe özendirmek,

•İşsizlik oranını azaltmak,

•Köyden kente göçün, engellenmesine katkıda bulunmak,

•Tarımı ticari amaçla yapan, çiftçi kitlesi oluşturmak,

•Gelecek nesillerin de bilinçli üretim yapabilmelerini sağlamaktır.